English
繁體
簡體
 
薪資福利
人員招募
 

  薪資福利 

  • 退休金提撥
  • 免費定期健康檢查
  • 年度員工國內外旅遊
  • 生日禮金、三節禮金、結婚禮金、生育禮金、傷病慰問、喪葬奠儀
  • 尾牙聚餐摸彩
  • 勞保、健保、團保
  • 員工出差意外保險 

 

 
 
  Copyright @ GREEN SOLUTION TECHNOLOGY CO., LTD. All Rights Reserved.